Dr. Kováts Gábort az első szegedi kamarai bálon ismertem meg, ahová az akkor nemrég született egyesületi Magyar Mérnöki Kamara képviseletében utaztunk Dr. Hajtó Ödönnel és Dávid Zsuzsával. Hamar jó viszonyba kerültünk, mely kapcsolatunk néhány év alatt barátivá fejlődött. Gábornak fantasztikus képessége volt a kiváló emberi, baráti kapcsolatok kialakítására a hivatali és személyes viszonyok minden szintjén, a gátőrtől a miniszterig. Ezt tapasztalhattuk aktív vízügyi vezetői pozícióiban és később az MMK elnökeként is. 2009 után is a szegedi mérnökbálok alkalmával a korábbi alelnöki csapat és a pozsonyi magyar kamarai vezetők baráti körként találkoztak. Azt vallottuk, hogy a jó és őszinte emberi kapcsolatokból kiváló és hosszan tartó, bizalmon alapuló szakmai, üzleti kapcsolatok alakulhatnak. Vélhetően segített ebben vallásos meggyőződése is, melyért érték igaztalan támadások, de ő büszke volt arra, hogy a szegedi Honvéd téri Református Templom presbitere, főgondnoka és ez a szakmai, társadalmi, közéleti tevékenységét csak segíti, nem akadályozza.

Dr. Kováts Gábor Gyulán született 1938. december 17-én. Édesapja Békés városában volt gimnáziumi tanár, itt indult kosárlabdázó pályája is és innen került Budapestre az akkori nevén Építési és Közlekedési Műszaki Egyetemre (ÉKME). 1962-ben kapott mérnöki diplomát. Szakmai munkáját a Szegedi Vízügyi Igazgatóságon kezdte a Szegedi Szakaszmérnökségen.

1965-66-ban Szeged Megyei Jogú Város Tanácsa Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztályán a közműcsoport vezetője volt, majd ismét a Szegedi Vízügyi Igazgatósághoz került, ahol szakaszmérnök, főépítésvezető, 1971-től termelési igazgatóhelyettes volt Erre az időszakra esett az egyik nagy tiszai árvíz 1970-ben, melynek során Szentes és környéke védekezési tevékenységét irányította. Az árvíz utáni jelentős munkája volt a Szeged belvárosi partfal rekonstrukciójának irányítása és az algyői olajmező árvízvédelmi fejlesztése. 1979-1986 között a KEVIÉP termelési igazgatóhelyettese volt, jelentős vízellátási, csatornázási kivitelezési munkákat irányított. 1986-1991 között a Szegedi Vízművek és Fürdők főmérnöke volt. Ebben a pozícióban támogatta a megyei mérnöki kamara megalakítását. 1991 után a szegedi központú ATIVIZIG igazgatója volt. Ebben az időszakban jelentős árvíz és belvíz-védekezési munkák készültek irányításával.

Szakmai tevékenységének kezdete óta tagja volt a Magyari Hidrológiai Társaságnak. Rendszeres előadója volt a vándorgyűléseknek, szakmai rendezvényeknek. 1997-ben Pro Aqua kitűntetésben részesült.

Szakmai munkásságát számos hazai és külföldi kitűntetéssel ismerték el, melyek közül kiemelkedik a 2000-ben megkapott Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

Dr. Kováts Gábor a hivatali elfoglaltságai mellett már az egyesületi alapon működő Magyar Mérnöki Kamarában is aktív szerepet vállalt. Ebből az időszakból egyik maradandó és máig népszerű tevékenysége a Szegedi Mérnökbálok megalapítása majd szervezése, mely hatékonyan és aktívan szolgálja a mérnöki kamara kapcsolatépítését, melyet a 2000-es években országos jelentőségűvé, majd nemzetközivé is tett. 1993-95 között a Csongrád megyei Mérnöki Kamara elnöke, ezáltal az országos vezetőség tagja volt.

1997-ben a köztestületi Magyar Mérnöki Kamara egyik alelnökévé választották, ahol elsősorban a vízügyi szakmapolitika mérnöki kamarába történő behozatalával tette működését emlékezetessé. Ekkor kezdte megjelentetni a Mérnök Újságban a szakmai jellegű írásait, melyet haláláig folytatott és melyért megkapta a „Mérnök-újságíró” plakettet is. A 2009-ben írásait saját kiadású könyvbe is szerkesztette.

2001-ben olyan időszakban vállalta a Magyar Mérnöki Kamara elnökségét, amikor az MMK-nak komoly pénzügyi nehézségei voltak és igen érzékeny volt a politikai légkör. Ebben az időszakban ezeken túlmenően már esedékessé vált az EU-ba történő felvételünk is, melyre komoly tájékozódási munkával, kapcsolatépítéssel készült az MMK. Ekkor kezdeményezői és aktív résztvevői voltunk az Európai Mérnöki Kamarák Szövetsége megalapításának (Dubrovnik, 2002). Dr. Kováts Gábor MMK elnökként aktív résztvevője és támogatója volt a V4 kapcsolatoknak, a közös kiadványoknak és állandó résztvevője a V4 találkozóknak. Személyes pozsonyi minisztériumi tárgyalással mentettük meg a megszűntetéstől a Szlovák Építőmérnöki Kamarát, melyért később az SKSI emlékérmét is megkapta. Támogatta, hogy 2005-től külföldi állampolgárok is megkapják az MMK Tiszteletbeli Tagja címet. Neves külföldön élő magyarokat hívott meg (pl. Dr. Oláh György, Dr. Oplatka Gábor, Tarics Sándor, stb.), építette a nemzetközi kapcsolatokat a V4-en kívül is, pl. Szerbiával, Ausztriával, Horvátországgal, melyeknek különösen nagy fontossága volt friss EU tagságunk idején. Az EU-ba történő felvételünk igen sok feladatot zúdított az MMK nyakába, melyet meggondolt feladatmegosztással, eredményesen irányított. Így át kellett dolgozni a megörökölt minősítési-jogosultsági rendszerünket és az MMK-nak aktívan részt kellett venni az Eurocode alapú szabványok harmonizációjában, az új szabványok ismertetésében, terjesztésében, melyekre tanfolyamsorozatok szervezése is történt. Időközben kinőttük a Ferenc körúti bérleményünket és az MMK új székhelyre költözött, az Angyal utcába. Elnöksége alatt kezdeményezője és egyik alapítója volt az MMK a Hivatásrendi Kamarák Szövetségének, mely jelentős és hasznos információcserére és együttműködésre adott lehetőséget a természetes személyeket tömörítő köztestületi kakarák között.

Ebben az elnöki időszakban vált kötelezővé az MMK kreditpontos továbbképzési rendszere, a tervellenőrzés, a kamarai jogosultsággal történő beruházás-lebonyolítás, a vezető-tervezői rendszer átdolgozása és a megyei kamarák által felajánlott többletbefizetésből ekkor indult meg a tagozatok Feladat Alapú Pályázati rendszere. Próbálkozás történt a háromdimenziós szakmai rendszer felállítására, mely szerint a szakmai tagozatok és a területi kamarák alkotta síkbeli mátrix mellett szükséges lenne megjelentetni a tervező – felelős műszaki vezető – műszaki ellenőr harmadik dimenziót is. Ezt sajnálatosan a mai napig nem sikerült a megfelelően megoldani.

Dr. Kováts Gábor jelentős mértékben segítette az MMK és a mérnöki tevékenység megismertetését széles társadalmi körben, pl. a havi rendszerességgel a Budapest TV-ben sugárzott „Magyar mérnök” című műsorban, majd 2006-ban bemutatták a Duna TV készítésében a mérnöki munka népszerűsítését szolgáló filmet is. Az MMK szakmapolitikai szerepét is erősítette a szakmai társadalmi szervezetekkel közös rendezvényekkel (pl. Bökényi Nyilatkozat), valamint részvételével a V4 szintű hazai (Noszvaj, Miskolc, Eger, stb.) és külföldi szakmai konferenciákon.

A 2006. évi országgyűlési választásokat megelőzően felajánlottuk szakmai segítségünket a pártoknak, mely lehetőséggel a Fidesz élt és a korábbi (majd a jelenlegi) miniszterelnöknek székhelyünkön személyesen mondtuk el, hogy az MMK milyen műszaki fejlesztéseket, szakmapolitikai változásokat tart szükségesnek, ill. javasol.

2007-ben a Dr. Benkó Sándor javaslatára vállalta az MMK elnökeként a Magyar Műszaki Értelmiség Napja szervezését, mely a Parlamentben, majd a Magyar Tudományos Akadémián tartott rendezvényekkel népszerűsítette a műszaki tudományokat és a mérnöki munkát. A rendezvény a későbbiekben országossá és többnapossá nőtt.

Dr. Kováts Gábor elnöksége alatt a titkárság és az elnökség munkájában baráti légkör volt a jellemző és a hivatali kapcsolatokból legtöbbször baráti kapcsolatok keletkeztek és maradtak.

  1. évi visszavonulását követően a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara tiszteletbeli elnökévé választották, ahol folytatta aktív szakmai tevékenységét, a bálok szervezését, a szakcikkek írását és tovább ápolta a kamarai tevékenysége során indult baráti kapcsolatokat.

2010-ben Zielinszki Szilárd-díjban részesült.

  1. december 29-én vettünk tőle végső búcsút a Kiskőrösi Evangélikus Temetőben.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Holló Csaba