Körtvélyi Attila földmérő mérnök

1939-2019

 

Körtvélyi Attila a Borsod megyei Debréte községben született 1939. október 11-én.

Földmérő technikusként 1962-ben kezdett dolgozni a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat miskolci egységénél. A földmérő tevékenységet egyre magasabb szakmai szinten 1962-től 2017-ig, 55 éven át folytatta különböző, egyre magasabb beosztásokban, majd nyugdíjasként magánvállalkozásban, elsősorban szakértőként.

1970-ben szerezte meg a földmérő szaktechnikusi oklevelet a székesfehérvári Felsőfokú Földmérési Technikumban, majd a kiegészítő tanulmányok elvégzése után 1977-ben az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezési Főiskolai Karán kapott üzemmérnöki képesítést. Soha nem váltott szakmát, hivatalt is kevésszer. 1970-72 között a Szerencsi Járási Földhivatalnál dolgozott, majd 1976-1991 között ismét Miskolcon a B-A-Z megyei Földhivatalban, a Földmérési Osztályon.

A Földművelésügyi Minisztériumtól ingatlanrendező földmérői minősítést 1990-ben kapott. 1995-től nevezte ki az Igazságügyi Minisztérium szakértőnek. A geodéziai munkákon kívül ingatlanforgalmi szakvéleményeket készített bírósági székértőként szinte élte utolsó pillanatáig.

Már az 1970-es években tagja lett a Magyar Földmérési és Térképészeti Társaságnak, a MTESZ B-A-Z Megyei Szervezetében a Társaság B-A-Z megyei csoportjának lett vezetője. A helyi MTESZ vezetésben széleskörű személyes ismeretségeket szerzett, kiváló emberi és szakmai kapcsolatokat más tudományágak és műszaki szakmák vezető képviselőivel. Így természetes volt számára, hogy 1989 februárjában alapító tagja és rögtön elnökségi tagja is lett az egyesületi törvény alapján megalakuló Magyar Mérnök Kamara B-A-Z megyei Szervezetének. Itt a földmérő mérnökök szervezése volt a társadalmi feladata. Természetesen alapító tagja volt a Kamarai Törvény alapján megalapított Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamarának 1996. október 03-án.

A Felügyelő Bizottságban kapott szerepet, mint választott bizottsági tag. Az első FB elnök 1998. évi távozását követően 3 cikluson át ő lett a Felügyelő Bizottság választott elnöke.

Közben aktív tagja volt az MMK Földmérő és Térképészeti Tagozatának, aminek mai neve Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat. Szerepet vállalt a Tagozat helyi szakcsoportjának megalakításában és bizottsági elnöki tisztsége alatt aktív segítője volt a B-A-Z Megyei Mérnöki Kamara elnöksége munkájának.

Körtvélyi Attila 2015-ben lett a BOMEK Örökös tagja.

1998. szeptemberében ő is tagja volt a megyei kamara delegációjának a Kassa melletti Opátkán, ahol a Szlovákiai Építőmérnökök Kamarájának Kassai Régiója vezetőségével megkezdtük az együttműködést, az alapja lett a Regionális Visegrádi Négyek kapcsolatoknak, ami jelenleg is élő. Az éves találkozóknak az első 15 évében elmaradhatatlan, mindig jó kedélyű, hasznos résztvevője volt. Az ezévi jubileumi ülésen sajnálatosan már több alapító tag nem tud részt venni, akiknek emlékét kegyelettel őrizzük meg.

Súlyos betegségben 80. életévében elhunyt kedves tagtársunkat, barátunkat 2019. július 26-án temették el.

                    

                                                                                               Holló Csaba

                                                                                             BOMEK elnök