NEKROLÓG

Karol Kalderar professzor

a Magyar Mérnöki Kamara tiszteletbeli tagja

 

Karol Kalderar Prof. Ing. PhD. 1931. április 7-én született Révkomáromban.

Européer gondolkodásmódját, soknyelvűségét már gyermekkora meghatározta. Csehországból származó édesapja a Komárom melletti Duna-parti egyházi birtok gazdasági igazgatója volt, édesanyja német származású, magyar környezetben töltötte gyermekkorát, kisgyermekkorában már perfekt beszélt három nyelvet, szlovákul az elemi iskolába kezdett tanulni. Szlovák-magyar elemi iskolába és gimnáziumban tanult. A révkomáromi gimnáziumban már 1947-1950 között a diákszövetség elnöke volt, majd a pozsonyi műszaki egyetem építész-építőmérnöki karán tanult, ahol 1956-ban szerzett kitüntetéses diplomát. Már 1953-tól az egyetemen demonstrátorként működött az európahírű Karfik professzor (Corbusier munkatársa volt) mellett, majd 1956. május 1-től a Szlovák Tudományos Akadémián dolgozott tudományos munkatársként az előregyártott elemekből készülő épületek megoldásán.

1958-1966 között a kassai PREFA építőipari vállalatnál dolgozott, mint fejlesztési osztályvezető, igazgatóhelyettes, majd a kelet-szlovákiai vasmű építésének üzemigazgatója. 1965-66-ban a regionális vállalat igazgatója volt.

1967-1973 között Afganisztánban a kabuli angol Heyward Construction Co. főmérnöke volt. Sokat járt Iránban is, ekkor tanult meg perzsául is az angol hivatali nyelv mellett.

1974-1978 között a pozsonyi székhelyű, de egész Csehszlovákiában dolgozó Prefabrikáció építésügyi tröszt termelési és üzletigazgatója, vezérigazgató-helyettese volt.

1977-ben a pozsonyi egyetemen védte meg disszertációját „Ipari és polgári előregyártott rendszerek Szlovákia építőiparában” címen.

1978-ban nemzetközi pályázatot nyerve lett a máltai egyetem professzora, az építész- és építőmérnöki kar dékánja. A tanítás mellett a máltai kormányelnök megbízásából vezette az egyetemi tervező-kollektíva munkáját és végezték többek közt egy nemzetközi konferenciaközpont, a nemzeti labdarúgó stadion, az acélmű, az elnöki palota terveinek kidolgozását.

Közben 1979-ben megválasztották a műépítészeti képzés európai szövetségének (EAAE) elnökségi tagjává.

1980-ban a londoni műszaki egyetemen PhD tudományos fokozatot szerzett „Aktív és passzív szoláris energiafelhasználás a műépítészetben” című munkájával.

Hét év máltai egyetemi szolgálat után visszatért Csehszlovákiába, ahol kinevezték az építésügyi minisztérium külföldi kapcsolatok osztályának igazgatójává és miniszteri tanácsadóvá.

  1. január 01-től 1994 év végéig a Prefabrikáció építőipari kutató-fejlesztő intézet igazgatója volt.

1995-2001. év között a Szlovákiai Építési Vállalkozók Szövetségének külföldi kapcsolatok osztálya igazgatója.

1995-től miniszteri kinevezéssel az építésvezetők, építésfelügyelők, műépítészek és mérnökök szakképesítésének vizsgálóbizottsági tagja, majd elnöke lett.

Karol Kalderar úr a Szlovák Építőmérnökök Kamarájának alapító tagja (1992), a Kamara Érdemérmének kitüntetettje. 2002-ben választották meg a Kamara elnöki tanácsadójává 2004-ben a külügyi bizottság elnökévé. Egyidejűleg a Szlovák Építészek Szövetségének első alelnöke is lett.

A Szlovák Tudományos Akadémián 1957-ben publikálták Mezőgazdasági építmények és családi házak előregyártott elemekből” c. munkáját (társszerző volt). Több mint 30 szakmai tudományos publikációt írt, több mint 200 cikket közölt hazai és külföldi tekintélyes folyóiratokban, számtalan írást fordított angol és német nyelve ill. ilyen nyelvekről szlovákra. 2003-2004-ben tagja a Brüsszelben tárgyaló szlovákiai delegációnak volt tagja a mérnöki és építészeti szakmai képesítések elismeréséről szóló tárgyalásaikban.

1995-től tagja a Pozsonyi Műszaki Egyetem Építész Kara államvizsga bizottságának, tanácsadója és opponense a doktori bizottságnak, a felügyelő bizottság elnöke és több dékáni tanács tagja, többek között az Ipartestületi Tanács és egyetemi tanári kinevezések tanácsának.

Rendszeresen részt vesz a szlovákiai és nemzetközi szakmai konferenciákon, tárgyalásokon országa, kormánya, a felsőoktatás, a tudományos kutatás, stb. és a mérnöki kamara képviseletében, így a szlovákiai delegáció állandó tagja a mérnöki kamarák V-4 találkozóin is. Angol, német, cseh, szlovák, magyar, orosz és perzsa nyelvtudása is segítette abban, hogy a nemzetközi kapcsolatok kiváló és nélkülözhetetlen, ismert és megbecsült személye.

2002-ben került szoros kapcsolatba egy V4 találkozón a Magyar Mérnöki Kamara elnökével, alelnökeivel, mely szakmai kapcsolat baráti viszonyokká fejlődött. A kapcsolatokat segítette soknyelven perfekt beszélő kassai születésű magyar felesége is. Állandó résztvevők voltak a Szegedi Mérnökbáloknak, gyakran jelentek meg meghívásainkra a Magyar Mérnöki Kamara és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara nemzetközi rendezvényein, amíg egészségi állapota ezt engedte.

2005-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara külföldi tagja, melyben 2006-ban egyhangúlag választották örökös tagnak a kamara által szervezett sátoraljaújhelyi kis V-4 találkozón.

A BOMEK delegációjával utolsó találkozója Pöstyénfürdőn volt 2018. tavaszán a magasépítési konferencián, ahol készséggel tolmácsolt a magyar meghívottaknak.

A Magyar Mérnöki Kamara támogatását élvezve nagy része volt abban, hogy az akkori építésügyi miniszer szándékát megváltoztatta és nem szüntették meg a Szlovákiai Építőmérnökök Kamaráját (2005). Szakmai kérdésekben és a nemzetközi kapcsolatok területén Szlovákiában az államelnökkel, miniszterelnökkel, állami vezetőkkel volt mindig személyes kapcsolata, mely nagyban segítette a Kamara (SKSI) pozitív megítélését hazájában.

A két ország közötti kamarai kapcsolatok együttműködésének elősegítése és ápolása terén elért érdemei elismeréseként 2006-ban lett a Magyar Mérnöki Kara Tiszteletbeli tagja.

Szomorú szívvel tájékoztatjuk minden kedves tagtársunkat, aki ismerte és aki sajnálatosan nem-, vagy csak hírből, hogy személyes kapcsolatunk már örökre megszakadt. Kedves barátunkat 2019. szeptember 06-án temették el Pozsonyban, de emlékét tisztelttel és kegyelettel megőrizzük.

                                                                                                 Holló Csaba

                                                                                               BOMÉK elnöke