A BOMEK 2021. évre szóló munkatervét elfogadta ellenszavazat nélkül a BOMEK 2021. június 07-i Elnökségi ülése azzal, hogy annak végrehajtása már az új elnökség hatásköre lesz. Azonban számos olyan esemény történt a BOMEK életét érintően 2021. június 07 után, melyről tudnia kell a T. Küldöttgyűlésnek. Ezek egyike sem olyan, ami nem valamelyik elnökségi határozaton alapulna, amihez bármilyen új határozat kellett volna.

Döntő hatással lehet valamennyi területi kamara működésére az MMK 2021. július 02-i tisztújító Küldöttgyűlése. Sajnálatosan 9 küldöttünkből csak 2 fő vett részt a választáson és előzetesen csak 2 fő mentette ki magát. Ma már mindenki előtt ismert, hogy Wágner Ernő, a volt Somogy Megyei elnök lett az MMK elnöke. Én alelnökként nem indultam, de az MMK Elnökségének tagja lettem. Sajnos más BOMEK tag nem került a vezetőségbe. Az eddigi feladataim megtartása mellett a Stratégiai Bizottság tagja lettem. Az MMK új elnöksége megtartotta alakuló ülését július 07-én, első rendes ülését július 21-én, majd az első őszi ülést 2021. szeptember 15-én.

A BOMEK hírnevét növelő esemény volt a Magyar Földmérési és Távérzékelési Társaság 33. Vándorgyűlés 2021. július 08-09-10-i miskolci nagysikerű megrendezése. A helyi főrendező Plesovszki Adrienn elnökségi tagunk volt. Kamaránk ismertségét és jelentőségét nem csak az esemény sikere növelte, hanem az előzetes személyes találkozók (2021. június 23.) vezetői szinten Miskolc Megyei Jogú Város Főjegyzőjével, a Földhivatal igazgatójával, a Kormányhivatal vezetőivel, majd az eseményen (2021. július 08.) állami és egyetemi vezetőkkel.

A BOMEK pénzügyi és vagyoni helyzete szempontjából leglényegesebb esemény, hogy a korábbi elnökségi határozat értelmében eljárva kifizettük a székhelyünkre felvett ingatlanhitelt. Nem ment gyorsan, mivel a pénzintézet egyik fél szempontjából sem tartotta előnyösnek az akciót, nem értette az indokokat, de a határozat értelmében jártam el.

2021. szeptember 23-án megtörtént a jelzálog levétele is és a tulajdoni lapunkon teljesen tiszták a tulajdoni hányadok, 1/1 tulajdonrésszel a BOMEK tulajdona az ingatlan.

Tovább tisztul a közüzemi díjak befizetési rendszere is. Sikerült személyesen eljárni, hogy a távközlési díjakat és a vízdíjat is közvetlenül az OTP vonja le a számlánkról. (Az előbbieket korábban sikertelenül kezdeményeztük, de a belső akadályok az OTP-nél és a szolgáltatónál azóta elhárultak.)

2021. július 20-án Dr. Ignácz Dávid Miskolc Megyei Jogú Város Főjegyzőjével folytattam kétoldalú személyes megbeszélést a BOMEK és Miskolc Város Polgármesteri Hivatala közötti szorosabb együttműködés tárgyában. Elsősorban a pályázatok szakági munkarészei, a főmérnöki rendszer, a kamarai szakértők névjegyzéke, a mérnöki munkák társadalmi alulértékelése volt a megbeszélés tárgya, melyet Főjegyző úr folytatni kíván.

2021. július 23-án a Megyei Katasztrófavédelmi Főosztálya főparancsnokának meghívására az általa összeállított bizottsággal tárgyalást folytattam a BOMEK és a Katasztrófavédelem szorosabb együttműködési lehetőségéről, igénybe vehető szakértői névsorok összeállíthatóságáról havária helyzethez, továbbképzési témák szélesítéséi lehetőségeiről. Kezdeményeznek együttműködési megállapodást és igénylik az egyeztető-tájékoztató megbeszélések folytatását.

A 2021. augusztus 19-20-21 napokon Krakkóban megtartandó Regionális V4 találkozóra előzetesen körlevélben kértem jelentkezőket. A BOMEK-ot Borics József, Balogh Erzsébet, Juhász József és Holló Csaba képviselte. A szakmai előadást az épületenergetikáról Borics József tartotta. Nagyon színvonalas és szakmailag igen hasznos, értékes rendezvény volt. Szerencsére a 8 fő országonkénti részvétel magyarországi részről sem szakadt meg, mivel 4 fős delegációt adott kérésemre a Heves Megyei Mérnöki Kamara, aki még nem döntött arról, hogy a jövőben a kis V4 társaság teljes jogú tagja kíván-e lenni.

A 2022. évi rendezvény szervezője a BOMEK, a helyszínt illetően nem köteleztem el magam. A költségével viszont számolnunk kell. A szakmai érdekességek miatt az útról szakmai beszámoló készül (körlevélben és/vagy honlapon).

Felügyeleti Szervünk előírta, hogy teljesen új cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal egészítsük ki az állami támogatás pályázatát. Ezért személyesen eljártam a cégbíróságnál (2021. augusztus 31.) és Közjegyzőnél (2021. szeptember 01.), így még 2021. szeptember 01-én a „hiánypótlást” BOMEK teljesítette. Azóta (2021.09.16.) a Lechner Tudásközpont visszajelzett, hogy az 1MFt-os pályázatunk elfogadást nyert.

2021. 08.31-én Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében részt vettem az ITC székház bontásával kapcsolatos „szakmai fórumon”. A véleményemet tartalmazó előzetes levelemet és a fórumról rövid beszámolót több tagunk kérésére körlevélben közzétettem. (Szerencsére erre több tagi reagálás, vélemény is érkezett Titkárságunkra.)

Függetlenül a bontásra szánt konkrét épülettől (ami indokolatlanul több is van a városban) megengedhetetlennek tartom, hogy a helyi műszaki értelmiség bevonása nélkül ilyen helyi jelentőségű ügyekben döntés születhessen. Tudomásul kellett venni a döntéshozóknak, hogy a „szakmai fórum” nem csak építészeket jelent, hiszen a döntések indokául általában mérnöki és nem építészeti határozatokat hoznak fel. A már régen tervezett Polgármester-BOMEK találkozó során az egy fő téma lehetne. (Mely találkozóra a készség most is megvan mindkét részről, melyen Főépítés úr is részt kíván venni.) Nehézséget jelent, hogy műszaki kérdésekről csak politikamentesen van értelme tárgyalni. (De meg kell próbálni, erre sarkall a több válaszlevél is, ami az ITC kapcsán írt körlevélre reakciók tagjainktól.)

Fentebbiekben természetesen csak a Kamaránk köztestületi feladatainak maradéktalan ellátásán kívüli eseményeket emeltük ki, de meg kell említeni, hogy a BOMEK Titkársága egész nyáron nyári szünet nélkül működött és rendben elvégezte feladatait maradéktalanul (melyet havonta ellenőrzött a Felügyelő Bizottság elnöke is.)

Az tény, hogy a BOMEK pénzügyi helyzete kiváló. Soha még ilyen nagyságú felhalmozott, felhasználható pénzösszeg nem állt rendelkezésre, annak ellenére, hogy teljes összegében kifizettük a székhelyvásárlásra felvett hitelt. Figyelembe kell venni azonban, hogy már 2020-ban elmaradtak tervezett kiadásaink, pl. olyan ünnepi rendezvények, melyek csak kiadással jártak volna (Pl. 2020. évben a 21 fő Örökös Tag személyes köszöntése, karácsonyi ünnepi vacsora, szakcsoporti konferenciautazások, nem végeztünk beruházást, nem indultak szakértői díjjal építési ellenőrzések, elmaradtak a Fazola Napok, Selmecbányai Szalamander, kis V4 konferenciák Szlovákiában, stb.

A kiadások elmaradásának oka kizárólag a pandémia, illetve az elrendelt korlátozások voltak.

Jövőre (2022. augusztus 25-25) mi leszünk a kis V4 találkozó rendezői, vagy 1/1 arányban, vagy megosztva a Heves Megyei Mérnöki Kamarával.

Kamaránk ismertebbé tétele, társadalmi értékének növelése szempontjából nagyon hasznos lenne, ha úgy, mint szinte minden területi kamara, mi is megrendeznénk köztestületi megalapításunk 25. évfordulóját. Ez 2021. november elejére esik. Szép feladat lesz az új elnökségnek.

A megválasztott új elnökség természetesen saját tervekkel, saját munkaterv alapján fogja végezni munkáját, melyeknél támaszkodni lehet az előzményekre, a már realizálódott kapcsolatfelvételekre közigazgatási társadalmi, felsőoktatási, tudományos és szakmai szervezetekkel. Tennivaló van bőven ahhoz, hogy Kamaránk ismét elismert és valóban működő szakmai köztestület legyen. Mert Kamaránk olyan lesz, amilyenné saját aktivitásunkkal tesszük.

Holló Csaba