Az épületek energetikai tanúsítását végzők figyelmét felhívjuk arra, hogy 2020. január 1-től kezdve részükre is előírja az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés b) pontja a kötelező és szakmai továbbképzést.

Az energetikai tanúsítói jogosultság esetében továbbra is előírás a tevékenység megkezdése előtti beszámoló letétele.

 1. FEJEZET
  TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER ÉS A JOGOSULTSÁGI VIZSGA
  22. Továbbképzés
  34. § (1) A szakmagyakorló az ötéves továbbképzési időszak alatt – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – köteles továbbképzést teljesíteni.
  (2) A továbbképzési kötelezettség alól mentesül az elkülönített névjegyzékbe bejegyzett szakmagyakorló és a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személy.
  (3) A továbbképzés típusa
  a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai,
  b) a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai
  továbbképzés.
  (4) A szakmagyakorlónak az első továbbképzési időszaka alatt a 38. § (2) bekezdése szerin-ti beszámolóval végződő kötelező továbbképzést kell teljesítenie.
  25. A jogosultsági vizsga és a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés
  38. § (2) Az energetikai tanúsítói jogosultság kivételével a jogosultság megállapítását köve-tő egy éven belül a szakmagyakorlónak beszámolót kell tennie a 39. §-ban foglaltak szerint.