NEKROLÓG

                                                         Almádi Lászlóné

                                                             1944-2023

Alapító és örökös tagunktól búcsúzunk, aki földmérő üzemmérnök végzettséggel és ingatlanrendező földmérői minősítéssel rendelkezett, továbbá évtizedekig kiemelkedő színvonalon látta el az állami földmérési és térképészeti hatósági feladatokat az Ózdi Körzeti Földhivatal előd és utódszervezetiben ügyintézőként és csoportvezetőként. Személyes kötődésem Almádi Lászlónéhoz 1991 évtől datálható, amikortól megkezdtem a pályafutásomat az Ózdi Körzeti Földhivatalban és Almádi Lászlóné a felettesem, csoportvezetőm, mentorom lett, majd az évek múlásával a barátságába fogadott és 9 éven keresztül volt szerencsém szakmailag is a szárnyai alatt cseperedni. A haláláig ápoltuk a barátságunkat és tartottuk a kapcsolatot.

Almádi Lászlóné leánykori nevén Nagy Ilona Mária, vagy ahogyan kollégái és barátai ismerték és szólították Bibici, Ózdon született 1944. október 11-én.

Itt végezte el általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait és már aktív dolgozóként 1973. évben szerezte meg az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai karán, Székesfehérváron a földmérő szaktechnikusi végzettséget. Az ingatlanrendező földmérői minősítést 1990. évben szerezte meg.

1963-1965-ig a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalatnál (FTV), majd 1965-1973-ig az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalban (ÁFTH), illetve Földhivatalban, mint utódszervezetben dolgozott szakirányú oklevél nélkül. A földmérő üzemmérnöki oklevél megszerzését követően, mint földmérési csoportvezető folytatta szakmai pályafutását az Ózdi Körzeti Földhivatalban és utódszervezetében. A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalatnál eltöltött idő alatt az ipari geodéziában szerzett betekintő ismereteket, majd az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalban, később Földhivatalban a kataszteri felmérésekben, az egységes ingatlan-nyilvántartási szerkesztés kiemelt állami feladat végrehajtásában, 1991 évtől a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk kárpótlási eljárásában, majd a papír alapú ingatlan-nyilvántartás digitalizációs feladataiban vett részt úgyis, mint feladat végrehajtó, illetve irányító mérnök.  A felsorolt nagyobb projekteken túlmenően ingatlanrendező földmérőként rengeteg változási vázrajz záradékolója volt, az Ózdi Földhivatali irattár és térképtár számtalan írásos és rajzi munkáját őrzi. Nyugállományba vonulásáig a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának Ózdi Földhivatalában dolgozott.

Szakmai munkája, a földmérési és térképészeti szakma szeretete, a kollégáival és az ügyfelekkel való kapcsolattartása figyelemreméltó és példaértékű volt. Halála pótolhatatlan veszteség a földmérési szakterületen belül és a Kamarának is.

Temetése 2023. december 20-án volt Ózdon a Bolyki-temetőben.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Plesovszki Adrienn