Tájékoztató

Új kamarai továbbképzési rendszer

A 2013-as építésügyi jogszabályi felülvizsgálat a továbbképzések tekintetében is szemléletváltást hozott: a korábbi túlszabályozottság helyett a továbbképzési rendszert a jogszabály a kamarára, vagyis magukra a mérnökökre bízta. Az új szakmai képzés kialakításakor mindenek előtt a korábbi rendszerre vonatkozó tapasztalatokat rendszereztük. A legfőbb cél természetesen az volt, hogy a továbbképzés valódi értéket adó, a mérnököket napi munkájukban segítő, korszerű tudást közvetítsen, és ne a képzést szervező profitorientált gazdasági társaságokat segítse. A mérnök a szakterületének megfelelő továbbképzéseket ne csak elfogadható szolid áron, hanem minden évben a lehető legkevesebb munkakieséssel és lakóhelyéhez közel tudja elvégezni.

Az új kamarai továbbképzési rendszer háttérről részletesen az alábbi oldalon olvashat: kamarai továbbképzési rendszer

Kinek kell részt vennie továbbképzésen?

  1. A továbbképzéseket a legnagyobb létszámban az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szabályozott szakterületeken, valamint a külön jogszabályban szereplő tűzvédelmi szakterületeken dolgozó mérnököknek és szakmagyakorlóknak kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy az építésügyhöz kapcsolódó általános, szakági és sajátos építményekhez kapcsolódó tervezői, szakértői, építési műszaki ellenőri vagy felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezőknek részt kell vennie minden évben legalább egy szakmai továbbképzésen, illetve ezen kívül az ötéves továbbképzési ciklus alatt egy alkalommal egy jogi továbbképzést is teljesíteni kell.
  2. Szintén részt kell vennie minden évben szakmai továbbképzésen az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint geodéziai tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkező mérnököknek. Fontos, hogy az ő esetükben a jogszabály nem ír elő jogi továbbképzési kötelezettséget, illetve a továbbképzés teljesítéseként más képzés is beszámítható abban az esetben, ha ingatlanrendezői minősítéssel is rendelkeznek. Erről további információt közvetlenül a Geodéziai és Geoinformatikai Szakmai Tagozat tud adni.
  3. A kamara által saját hatáskörben, kamarai szabályzat alapján megállapított tanúsítvánnyal rendelkező kamarai tagoknak szintén kell minden évben továbbképzést teljesíteniük ahhoz, hogy tanúsítványukag megújíthassák. A továbbképzéssel kapcsolatban honlapunk Tanúsítás fejezetében, illetve közvetlenül a tanúsítványt kiállító szakmai tagozatok oldalain kaphat bővebb felvilágosítást.

A fenti körbe nem tartozó más szakmagyakorlási engedélyek (például környezetvédelmi szakértők, munkabiztonsági szakértők, külön rendelet szerinti közlekedési szakértők, stb.) jelenleg nincsenek a rájuk vonatkozó jogszabályban továbbképzéshez kötve, ugyanakkor a kamara tagozatai ezeken a területeken is rendszeresen szerveznek képzéseket, konferenciákat. Kérjük, hogy érdeklődés esetén keresse ezeket a témákat a képzéseink között, vagy közvetlenül az érintett szakmai tagozatok honlapjain.

Milyen fajta továbbképzéseket szervez a kamara?

  1. Szakmai továbbképzés: a szakmai továbbképzés keretében évente egy alkalommal egy 6 órás továbbképzést kell teljesíteni. Ha a szakmagyakorlónak több jogosultsága is van, akkor is csak évente egy képzésen kell részt venni, de az ötéves ciklus alatt minden szakterületén kell legalább egy továbbképzést teljesíteni. A képzéshez szükséges oktatási anyagokat szakmai tagozataink dolgozzák ki, az interaktív, műhelyszerű szakmai továbbképzéseket fő szabály szerint a területi kamarák szervezik – akár regionális együttműködésben, akár a szakmai tagozatok bevonásával, illetve a kamarával együttműködési megállapodással rendelkező műszaki-tudományos egyesületek esetleges közreműködésével. A képzés díját a a területi kamarák maguk állapíthatják meg, ugyanakkor csak az országos küldöttgyűlés által megszabott keretek között. A szakmai továbbképzések közötti keresést az e-Mérnök rendszeren keresztül országos továbbképzési naptár segíti, ahol nem csak megfelelő módon tájékozódhatnak az elérhető szakmai továbbképzésekről, hanem rögtön jelentkezni is tudnak a kiválasztott képzésre. TOVÁBB A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSHEZ
  2. Jogi továbbképzés: az ötéves továbbképzési ciklus alatt egy alkalommal, bármikor teljesíthető kötelező jogi továbbképzést az országos kamara szervezi, az erre a célra létrehozott Mérnöki Kamarai Tudásközponton keresztül. Annak érdekében, hogy a képzés minél könnyebben teljesíthető legyen, a Magyar Mérnöki Kamara a kötelező jogi továbbképzés tananyagát távoktatásos formába dolgozta át. Ezt a képzési formát azért választottuk, hogy minél könnyebben teljesíthető legyen a továbbképzési kötelezettség, hiszen a távoktatást a szakmagyakorlók interneten keresztül szinte bárhonnan és bármely napszakban, akár otthonról, akár a munkahelyről teljesíthetik. TOVÁBB A JOGI TOVÁBBKÉPZÉSHEZ

Hol tudom ellenőrizni a teljesített képzéseimet?

Az új továbbképzési rendszerben minden kamarai képzésen való részvétel azonnal rögzítésre kerül a kamarai nyilvántartásban, ahol a rendszer az adott kolléga személyes menüpontjában is tárolja a teljesítéseket, így bejelentkezve a mérnök számára is folyamatosan, elektronikusan nyomon követhető a továbbképzési kötelezettségének teljesítése.