Jelentkezés a kamarába

Többféle módon lehet és kell ma a műszaki feladatokat végzőknek a Mérnöki Kamarával kapcsolatba kerülnie. A legismertebb minden bizonnyal a szakmagyakorlási engedélyezés és a kamarai tagság. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, valamint építésügyi műszaki szakértői és településrendezési szakértői, valamint további jogszabályokban engedélyezéshez kötött tevékenységet csak az folytathat, aki szakmagyakorlási jogosultsággal és mérnöki kamarai tagsággal rendelkezik. A szakmagyakorlási kormányrendelet és az egyes szakterületekre vonatkozó további jogszabályok határozzák meg azt, hogy a szakma önálló gyakorlásához milyen szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat és egyéb feltétel szükséges.

A felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök is csak akkor végezhetik tevékenységüket, ha erre a kamarától engedélyt kaptak, számukra azonban nem kötelező a kamarai tagság. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehetnek tagjai a kamarának, a Mérnöki Kamara az önkéntes tagság keretében várja a felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezetőket és műszaki ellenőröket, akik így a kamara által kínált összes előnyt élvezhetik, egyúttal be kell, hogy tartsák a tagsággal járó előírásokat is.

A Mérnöki Kamarai köztestületi tagsággal a kamara tagja magára nézve kötelező erővel elfogadja a Magyar Mérnöki Kamara szabályzatait, például az Etikai- és Fegyelmi Szabályzatot, mely garanciát jelent mind a mérnökök egymással szembeni viszonyában, mind a mérnök és a megrendelő közötti kapcsolatokban.

A kamarába jelentkező tagjelöltek a belépésre irányuló kérelmükben megjelölik, hogy a kamara 20 szakmai tagozatából mely szakmai tagozathoz szeretnének elsődlegesen tartozni, illetve további tagozatokat is választanak a szakmagyakorlási szakterületeknek megfelelően. A tagozatok több, a mérnöki tevékenységbe tartozó szakterületet is lefedhetnek, teret biztosítva ezzel a közös szakmai érdeklődéssel rendelkező mérnökök közös munkájának és fejlődésének. A tagozatok és a területi kamarák, továbbá a mérnöki kamarával megerősített együttműködési megállapodással rendelkező műszaki- és tudományos szervezetek közös szervezésében a tagoknak lehetőségük van ismereteiket és tudásukat bővítő, a szakmai látókörüket szélesítő szakmai napon való részvételre.

A Magyar Mérnöki Kamara szervezeti rendszerében a szakmai tagozatokon belül Szakosztályok működnek, amelyek az egyes területek cél szerinti szűkebb csoportját jelölik (pl. Hidász Szakosztály, Településtervezési Szakosztály, Épületenergetikai Szakosztály, stb.). A tagozatok együttműködésének keretében lehetőség van az interdiszciplináris szakterületek összekapcsolására is, melyet a szakterület kollégiumok valósítanak meg. Ezen felül működik a Mérnök Vállalkozói Kollégium, mely a mérnöki szakmagyakorlás területén az elsődleges gazdasági tevékenységként ezt a munkát végző vállalkozásokat és ezek vezetőit tömöríti, megteremtve ezzel a gazdasági társaságok célzott érdekérvényesítésének lehetőségét a mérnöki kamarai rendszerben is.

Az érdeklődő lakóhelye szerinti területi mérnöki kamara örömmel áll rendelkezésre további kérdés esetén, az elérhetőségek a http://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak oldalon érhetőek el.