A Magyar Közlöny 2018. szeptember 11-i számában megjelent a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018 (IX.11.) ITM rendelet.

Az értelmező rendelkezések között meghatározásra kerülnek a rendelet szempontjából legfontosabb fogalmak. (felsőfokú szakképzettség, PB-gáz forgalmazás…)

A rendelet mellékletei meghatározzák azokat a munkaköröket, melyekre a szabályozás vonatkozik, valamint az azokra vonatkozó elvárt végzettséget és szakmai gyakorlati időt.

A 3.§ rendelkezései alapján a mellékletekben hivatkozott munkakörök esetében szakmai gyakorlatként a szakmai képesítésnek megfelelő gázipari szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A szakmai gyakorlatot a munkáltató igazolhatja. Az igazolásnak tartalmaznia kell a rendelet 3.§ (2) bekezdésében előírt tartalmi elemeket.

A műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakört betöltő személyek kötelező továbbképzését a rendelet 4.§-a írja elő. Kötelező szakmai továbbképzést a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló engedéllyel rendelkező szervezet szervezhet. A továbbképzésre szervezőjére vonatkozó szabályok a rendelet 7.§-a tartalmazza.

A rendelet a kihirdetését követő 15. napon – 2018. szeptember 26-án – lép hatályba.

A mellékletek alapján a Magyar Mérnöki Kamara tagságát érintő előírások az alábbiak.

 

  1. melléklet

A műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke I.

 

  1. Földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató és célvezeték üzemeltetői munkakör követelményei
MunkakörSzakképesítés/végzettségszükséges gyakorlati idő
Földgázelosztógázüzemi vezető, vezetékes PB-gáz szolgáltató gázüzemi vezetőSzakirányú felsőfokú szakképzettség5 év
Földgázelosztó gázüzemi műszaki vezető és helyettese, vezetékes PB-gáz szolgáltató gázüzemi vezető és helyetteseSzakirányú felsőfokú szakképzettség5 év
Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer vezetőjeSzakirányú felsőfokú szakképzettség5 év
Műszaki-biztonsági szempontból jelentős tevékenységet végző szellemi munkakörben foglalkoztatott közvetlen irányítójaSzakirányú felsőfokú szakképzettség5 év

 

  1. Földgázszállító munkakörök követelményei

 

MunkakörSzakképesítés/végzettségSzükséges gyakorlati idő
Földgázszállító gázüzem irányítása vonatkozásában egyes bányaüzemi tevékenységek irányítójaSzakirányú felsőfokú szakképzettség5 év
Földgázszállítói engedélyes megbízásából végzett egyes bányaüzemi tevékenység irányítójaSzakirányú felsőfokú szakképzettség5 év
Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer vezetőjeSzakirányú felsőfokú szakképzettség5 év

 

  1. A PB-gáz forgalmazással kapcsolatos munkakörök követelményei
MunkakörSzakképesítés/végzettségSzükséges gyakorlati idő
Felelős gázüzemi vezetőSzakirányú felsőfokú szakképzettség5 év
Minőségirányítási megbízottMinőségirányítási felsőfokú szakképzettség2 év

 

  1. Egyéb, az 1., 2. és 3. pontban külön nem említett munkakörök követelményei
MunkakörSzakképesítés/végzettségSzükséges gyakorlati idő
Biztonságtechnikai megbízottSzakirányú felsőfokú szakképzettség2 év
Hegesztési felelősSzakirányú felsőfokú szakképzettség1 év
Robbanásbiztos berendezéseket felügyelő szakemberVillamosmérnök vagy üzemmérnök1 év
Korrózióvédelmi tevékenység irányítójaVillamosmérnök vagy üzemmérnök vagy korrózióvédelmi felsőfokú szakképzettség3 év

 

  1. melléklet

Műszaki biztonsági szempontból jelentős gázipari munkakörök jegyzéke II.

MunkakörSzakképesítés/végzettségSzükséges gyakorlati idő
Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőreSzakirányú felsőfokú szakképzettség2 év