1940-2024

05-0015

Akik az 1960-70-es években kezdték tanulmányaikat a műszaki egyetemen, azok valószínűleg emlékeznek egy kétkötetes matematikai példatárra, amit csak Laricsevnek hívtunk. Az akkor még Szabó Lacinak szólított elsőéves levelező hallgató volt talán a világon az egyedüli, aki ebből minden példát megoldott. Ezt még Laci bácsi korában is gyakran felemlegettem neki, változatlan csodálattal és tisztelettel. Kezdő egyetemi hallgató korában már értékes és jelentős építőipari gyakorlat volt mögötte, melyről mindig szívesen mesélt és ilyenkor mi voltunk a hallgatók, akiknek építőipari jövőjük volt még csak, az is csak elméletben. A Vásárhelyi Kollégiumban látogatott meg rendszeresen, mikor a BME-re jött. Én 1967-ben kezdtem, ő 1969-ben.

Szabó László Felsővadászon született 1940. július 28-án. Már gyermekkorában az építés érdekelte, bontott anyagból kunyhót épített, legyeskedett a vályogvetésnél és építésnél is, ami akkor még gyakori volt a falvakban. Az általános iskola elvégzése után, mint a környékbeli szegény körülmények között élő oly sok gyermek, ő is Miskolcra ment szakmát tanulni. Így kötelezte el magát már 1955. március 15-én a Borsod megyei Állami Építőipari Vállalatnál, mint kőműves tanuló. Itt lett szakmunkás és ilyen beosztásban dolgozott 3 éven keresztül, miközben Debrecenben végzete az építőipari technikumot. Technikusi oklevelének megszerzését követően 1960. március 15-től munkahelyi technikus, műszaki előkészítő, majd szerkezetegyeztető beosztásba került változatlan munkahelyen.

1975-ben nevezték ki főépítésvezetőnek, de ekkor már mint építőmérnököt, mivel közben levelezőn elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karát, ahol 1974-ben szerzett diplomát a Szerkezetépítőmérnöki Szakon. 1976-81 között a BAÉV termelési főosztályvezető helyettese volt. Az Építési és Városfejlesztési Minisztérium 1981-ben áthelyezte Salgótarjánba a Nógrád megyei ÁÉV műszaki igazgató helyettesi beosztásba, természetesen március 15-től. Nem csak visszavágyott Miskolcra, hanem az addigra kialakult minisztériumi ismertségét kihasználva visszahelyeztette magát a BÁÉV-hez műszaki főosztályvezetői beosztásba. Ezt követően volt a BÁÉV-nél építési főmérnök (1983), majd lakásépítési igazgató (1984-85). Szakmai önéletrajza szerint 1985.05.31-én 30 év és 2,5 hónap után elhagyta a BÁÉV-et, egy éven át a Vízmű Vállalat, három éven keresztül a Mélyépítő Vállalat, majd 2,5 évig a Városgazdálkodási Vállalat főmérnöke volt.

1991.12.20-tól nyugdíjasként azonnal intenzíven nekikezdett a magánszakértői, majd az igazságügyi szakértői tevékenységnek, melyet gyakorlatilag élete végéig, 30 éven keresztül nagy precizitással, kimagasló szakértelemmel és szüntelen szorgalommal közmegelégedésre folytatott. Az építésügyi igazságügyi szakértők között szinte egyedül volt már a 2010-es években, aki megbízhatóan, részrehajlás nélkül úgy készítette a szakvéleményeit, hogy azonosan magas szinten volt elméleti és gyakorlati (tervezői és kivitelezői) tudása. Szakvéleményeinek megkérte az árát, de meggyőzősédem (több közös munka alapján), hogy azok szakmailag megtámadhatatlanok voltak.

Építésügyi szakértői engedélyt először 1989-ben kapott tervezés-kivitelezés és építőanyagipar, ill. beton és vasbetonipari szakterületekre. 1990-ben kapott engedélyt (akkor Miskolc Város Polgármesteri Hivatala adta még ki) tartószerkezeti (SzT-2) és építészeti (É-2) tervezésre. 1995-től igazságügyi szakértő épület-műtárgy-építmény tervezés kivitelezés, magasépítőipar, építési szakipari, ingatlanforgalomi szakterületeken. Ezek a jogosultságai megmaradtak a mérnöki kamara névjegyzékében is (SZÉS1, SZÉS2, T-T), amiket kiegészített 2011-ben a magasépítési munkák műszaki ellenőrzése (ME-É-I) jogosultsággal. A jogosultságai a BOMÉK-nél 2020. év végéig voltak érvényesek.

Már 1989-ben elsők között jelentkezett a Mérnöki Kamara Egyesület B-A-Z Megyei Szervezetébe, így nem meglepő, hogy az 1996-ban alakult köztestületi B-A-Z Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja volt 15. sorszámmal. Az Építési Szakcsoportnak kezdettől fogva egyik legaktívabb tagja volt egykori tervező és kivitelező, szakértő kollegáival, amíg aktivitásukat koruk, egészségi állapotuk lehetővé tette. 2016-ban lett a BOMÉK Örökös tagja.

 (A BOMÉK mellett tagja volt a B-A-Z Vármegyei Építész Kamarának és az Igazságügyi Szakértői Kamarának is.)

Nagyon magas szakmai tudású alapító tagunkat vesztettük el halálával, melyről a vármegyei napilapból értesültünk.

Temetése Miskolcon 2024. március 25-én volt.

                                                                                                          Holló Csaba

                                                                                                          BOMÉK elnök