Tisztelt Mérnök Kolléga!

A Tagozat előterjesztése alapján az MMK Elnöksége 2020. január 22-én megtartott ülésén módosította a beruházáslebonyolítói tanúsítvány megszerzésének eljárásrendjét, melynek értelmében a tanúsítványt a beruházáslebonyolítói jogosultságot megszüntető 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet hatályba lépésekor, azaz 2014. január 1-jén beruházáslebonyolítói jogosultsággal rendelkező személyek az alábbiak szerint kérelmezhetik:

  • A tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet 60 napig, azaz 2020. március 23-án munkaidő végéig lehet benyújtani (elektronikusan a szente.oliver@mmk.hu címen, postán a 1117 Budapest, Szerémi út 4. postacímre).
  • Az eljárás díjmentes.
  • A kérelemben meg kell jelölni a jogosultság megszerzésének időpontját, a folyamatos beruházáslebonyolítói szakmagyakorlás kezdő időpontját és időtartamát, valamint a kérelmező kérelem benyújtásáig terjedő időben folytatott tevékenységével összefüggő 5 legfontosabb referenciájának ismertetését.
  • A fentieken túl az MMK Tanúsítási Szabályzatában egyébként megkövetelt csatolmányok közül csak a szakmai önéletrajz benyújtása szükséges.

A benyújtott kérelmeket, különös tekintettel a bemutatott referenciákat az Építési Tagozat Elnöksége által felkért 3 tagú szakértői testület vizsgálja meg és ennek alapján javaslatot tesz a tanúsítás kiadására. Amennyiben a testület szükségesnek tartja, a kérelem vagy melléklete kiegészítését kérheti. A tanúsítás kiadására egyebekben az MMK Tanúsítási Szabályaiban foglaltakat kell alkalmazni.

A nyomtatvány INNEN tölthető le.