Sallai Ferenc

1951-2024

Nagy veszteség érte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Mérnöki Kamarát és a környezetvédelmi szakterületet kedves kollégánk halálával, de hiányát már azóta érezzük, amióta súlyos betegsége következtében kénytelen volt abbahagyni aktív társadalmi-szakmai tevékenységét.

Sallai Ferenc 1951. október 12-én született a ma Perkupához tartozó Dobódél községben. Már gyermekként meghatározta a természetes környezet szeretete, annak védelmi igénye. Későbbi versei is ezt az elkötelezettségét tükrözi.

A Debreceni Agrártudományi Egyetem Főiskolai Karán szerzett öntözéses-meliorációs üzemmérnöki oklevelet 1973-ban. A diplomája átvételétől a környezetvédelmi hatóságok átszervezéséig, vagyis 1990. december 31-ig az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság munkatársa volt, majd az újonnan alakult Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség dolgozója lett egészen 2012. évi nyugdíjazásáig. Közben a Budapesti Műszaki Egyetemen 1993-ban környezetvédelmi szaküzemmérnöki oklevelet szerzett. Az ÉVIZIG-nél volt vízkészletgazdálkodási és vízminőségvédelmi ügyintéző, a környezetvédelmi hatóságnál vízminőségvédelmi felügyelő, főtanácsos, műszaki titkár, műszaki igazgatóhelyettes beosztásban dolgozott.

1998-ban lépett be a B-A-Z Megyei Mérnöki Kamarába és választott vezetőségi tagja lett a Környezetvédelmi Szakcsoportnak, melyben 12 éven át ellátta a szakcsoporti titkári feladatokat, szervezte a szakmai rendezvényeket és írta a tájékoztatókat, népszerűsítette a környezetvédelmi szakmai és társadalmi tevékenységet. 22 éven keresztül 2012-ig szerkesztette az Új KÖR-KÉP című környezetvédelmi folyóiratot, melyben természetesen gyakran maga is publikált.

1996-tól a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán vízvédelmi tárgyban megbízott előadó volt a Hidrogeológia-Mérnökgeológia Tanszéken. Társszervezője volt a Vízvédelem- A vízkészletvédelem aktuális kérdései című egyetemi tankönyvnek. A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezetének 1974-től volt tagja, 2011-2022 között alelnöke. Egyik kapocs volt a szakmai egyesület és mérnöki kamara szakcsoportja között.

A BOMÉK-nél 2003-tól volt szakértői jogosultsága és környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító engedélye több rész-szakterületre vonatkozóan (levegőtisztaság-védelem, hulladékok káros hatása ellen védelem, környezeti zaj-és rezgésvédelem, természetvédelem, vízvédelem, talajvédelem). 2009-ben környezetvédelmi szakértésre (KV-Sz) kapott jogosultságot a részjogosultságok mellett, mely jogosultságait 2016-ban megújította és kibővítette vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás rész-szakterületekkel, tehát még hosszú és gazdag szakmai tevékenység végzésére számított. Ezt a sors már sajnos nem engedte meg neki, 2024. március 04-én elhunyt.

Temetése 2024. március 14-én volt az edelényi Császtai úti temetőben, ahol a BOMÉK képviseletében elhelyeztük a kegyelet és megemlékezés koszorúját tagságunk nevében.

Miskolc, 2024. március 16.

                                                                                               Holló Csaba

                                                                                               BOMÉK elnök